بنز

ساخت شرکت ایران‌خودرو دیزل

93,000 ریال

فیلتر گازوئیل نمدی اتوبوس و کامیون بنز

فيلتر گازوئيل نمدي اتوبوس و كاميون بنز 1924 ، 1921 ، 2624 ، 911 ، بنز ده تن و ايكاروس معمولي

89,000 ریال

فیلتر گازوئیل کاغذی اتوبوس و کامیون بنز

مخصوص اتوبوس‌ها و کامیون‌های 1924، 1921، 911، 2628، 355 و 2624، ايكاروس معمولي و فانوسي

1,862,000 ریال

لنت ترمز جلو کامیون بنز 1921

مخصوص کامیون بنز 1921 جلو بنز 10 تن