قوانین و مقررات

1- تمامی محصولات ارائه شده توسط لوازم خودرو پارسه پس از انجام مراتب ثبت سفارش و اتمام مراحل پرداخت پیگیری می شوند.

2- همه محصولات فعال روی سایت لزوما موجود نمی باشند و ممکن است پس از ثبت سفارش و پیگیری گاهی اوقات بعضی از محصولات با کمی تاخیر ارسال شوند.

3- اطلاعات مشتریان ( آدرس، شماره تلفن و…) صرفا در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر لوازم خودرو پارسه می باشد و به هیچ عنوان در اختیار شخص سوم قرار نخواهد گرفت.

 4- مدت زمان ارسال کالا از زمان ثبت سفارش در استان های دور حداکثر 3 روز و استان های نزدیک حداکثر 48 ساعت می باشد.