نفت بهران

550,000 ریال

محلول بهران ادبلو

بهران AdBlue، سیال آبی بر پایه اوره است که مطابق با استاندارد های ISO 22241-1 و DIN 70070 تولید می‌شود. این محصول بعنوان عامل کاهش دهنده اکسیدهای نیتروژن در سیستم مبدل کاتالیتیکی SCR انواع خودرو های دیزلی دارای استاندارد EURO IV, V& VI مورد استفاده قرار می‌گیرد.