ولوو

ساخت شرکت سایپادیزل

501,000 ریال

فیلتر روغن جریان اصلی ولوو FH12

فيلتر روغن جريان اصلي ولوو FH12، بلند N10 , N12، ولوو بلند توربو سوپر شارژ، لودر ولوو 4500 و 4400، L90،FM9 NL10 ,FH13، روغن كاميون فاو

488,000 ریال

فیلتر روغن جریان فرعی ولوو FH12

فيلتر روغن جريان فرعی ولوو FH12، اینترناش و اتوبوس B7R رانیران