کالاها با برچسب 'n12'

501,000 ریال

فیلتر روغن جریان اصلی ولوو FH12

فيلتر روغن جريان اصلي ولوو FH12، بلند N10 , N12، ولوو بلند توربو سوپر شارژ، لودر ولوو 4500 و 4400، L90،FM9 NL10 ,FH13، روغن كاميون فاو

300,000 ریال

فیلتر روغن ولوو کوتاه

فيلتر روغن ولوو کوتاه N10 , N12، ولوو 4400 و اتوبوس ماکروس

1,893,000 ریال

فیلتر هوای بیرونی ولوو N10

فیلتر هوای بیرونی ولوو N10 و N12 فیلتر درونی KAF4644

697,000 ریال

فیلتر هوای درونی ولوو N10

فیلتر هوای درونی ولوو N10 و N12 فیلتر بیرونی KAF4720